გივი ხაჭაპურიძე

დირექტორი

განათლება

2000 - 2004 - საქართველოს ღია ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი - საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების ფაკულტეტი - საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების ბაკალავრი

2005 - 2007 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების მაგისტრი

სამუშაო გამოცდილება

2001 - 2002 "საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი”სამუშაო ჯგუფის "ეკონომიკა, ფინანსები და სოციალური პოლიტიკა” წევრი

2002 - 2005 - ”ჯანდაცვის, ეკონომიკისა და დაზღვევის საქართველოს ღია ჰუმანიტარული ინსტიტუტი”; დამფუძნებელი; გამგეობის წევრი

2005 - 2006 - Niccolo M - საბანკო და სადაზღვევო სფეროს მონიტორინგის კოორდინატორი

2006 - საქართველოს ეროვნული მუზეუმი - ფინანსური მენეჯერი

2006 - 2007 - Niccolo M - პროდუქტების განვითარების და მენეჯმენტის სამსახურის უფროსი

2007 - "სარკე კვლევა" - რეკლამის მონიტორინგის მენეჯერი

2008 - 2010 - "სარკე კვლევა" - აღმასრულებელი მენეჯერი

2010 - 2012 -  მარკეტინგული ცენტრი TERRA MEDIA - აღმასრულებელი დირექტორი

2012 - 2013 -  მარკეტინგული ცენტრი TERRA MEDIA - დირექტორი

2013 - PR Consulting Group - დირექტორი

 

ლიკა ჯურხაძე

პროექტების მენეჯერი

განათლება

2002 - 2006 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - ჰუმანიტარული ფაკულტეტი - თარჯიმან - რეფერატი

2013 - საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია

სამუშაო გამოცდილება

2006 - 2007 - Niccolo M - თარჯიმანი

2007 - Niccolo M - სატელევიზიო მედიამონიტორინგის სპეციალისტი

2007 - 2009 - "სარკე კვლევა" - სატელევიზიო მედიამონიტორინგის სპეციალისტი

2009 - 2010 - მარკეტინგული ცენტრი TERRA MEDIA - ბრენდ კონსულტანტი

2010 - 2011 - მარკეტინგული ცენტრი TERRA MEDIA - პროექტების მენეჯერი

2011 - 2013 - მარკეტინგული ცენტრი TERRA MEDIA - მედიამონიტორინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

2013 - PR Consulting Group - პროექტების მენეჯერი

კოკა კაპანაძე

ვიზუალური კომუნიკაციის სპეციალისტი

განათლება

1989 - 1994 - საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი - ტექნოლოგიური ფაკულტეტი - ინჟინერ ტექნოლოგი

1995 - 1997 - საქართველოს უცხო ენათა ინსტიტუტი 

სამუშაო გამოცდილება

1994 - 1996 - GHF Corporation - გრაფიკული ჯგუფის სპეციალისტი

1996 - 1998 - სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2 - ეთერის გაფორმების გრაფიკოსი

1998 - 1999 - სტუდია აუდიენცია - სატელევიზიო რეკლამის დიზაინერი

1999 - 2002 - შპს. კომპლექსუსი - გრაფიკული დიზაინერი

2002 - 2010 - შპს. Ultragroup - გრაფიკული დიზაინერი

2013 - PR Consulting Group - ვიზუალური კომუნიკაციის სპეციალისტი

გიორგი შარტავა

სოციოლოგი

ანა ხადური

სპეციალისტი

განათლება

2009 - 2013 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. პოლიტიკის მეცნიერება, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ბაკალავრი

2013-დან დღემდე - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. პოლიტიკის მეცნიერება, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა მაგისტრანტი

სამუშაო გამოცდილება

2010 - 2012 - მარკეტინგული ცენტრი "ტერრა მედია". მედია მონიტორინგის სპეციალისტი

2016 იანვრიდან PR Consulting Group - სპეციალისტი

მაია ბერიძე

სპეციალისტი

განათლება

2009 - 2013 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ფაკულტეტი - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა. სპეციალობა - კომპიუტერული მეცნიერებები

სამუშაო გამოცდილება

2013 - 2014 - მარკეტინგული ცენტრი "ტერრა მედია". მედია მონიტორინგის სპეციალისტი

2014 - 2015 - ერთიანი კაპიტალი. კრედიტ-ოფიცერი

2016 იანვრიდან PR Consulting Group - სპეციალისტი

მიხეილ ლობჟანიძე

მერი გელაშვილი

სპეციალისტი

განათლება

2009 - 2014 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ფაკულტეტი - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა. სპეციალობა - კომპიუტერული მეცნიერებები

სამუშაო გამოცდილება

2013 - 2014 - მარკეტინგული ცენტრი "ტერრა მედია". მედია მონიტორინგის სპეციალისტი

2014 - 2015 - ერთიანი კაპიტალი. კრედიტ-ოფიცერი

2016 იანვრიდან PR Consulting Group - სპეციალისტი

ნინო გოგოლაძე

სპეციალისტი

თამარ ქსოვრელი

სპეციალისტი

განათლება

2006 - 2010 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ფაკულტეტი - საზოგადოებასთან ურთიერთობა

სამუშაო გამოცდილება

2014 – 2015 - სს. ვი თი ბი ბანკი ჯორჯია. განვადების მენეჯერი

2016 იანვრიდან PR Consulting Group - სპეციალისტი