21 დეკემბერი, 2015

ბრენდირებული პროდუქცია "ჯეოჰოსპიტალსის" მრავალპროფილური და ამბულატორიული ცენტრებისთვის

"ჯეოჰოსპიტალს"-ის მრავალაპროფილური სამედიცინო და ამბულატორიული ცენტრებისთვის დამზადდა სხვადასხვა ბრენდირებული პროდუქცია. გურჯაანის, ზესტაფონის, ბორჯომის, მარნეულის, სამტრედიის ცენტრებისთვის PRCG-მ დაამზადა ბრენდირებული კონვერტები, კალმები, ბეიჯები, აბრები, ტილოს და მეტალის ჯილდოები. ასევე ე.წ. "ოსკარის" ჯილდო ბრენდირებით.